Правила за пристигане

протичане

 1. В лента за изчакване се доближете до превозното средство отпред – избягвайте излишни разстояния.
 2. След това незабавно се преместете напред или минете в съответната лента
  = доставки
  = товарене
 3. Изчакайте, докато бариерата се отвори, и се качете на кантар .
 4. Изключете двигателя и подгответе номера за товарене и разтоварване до интеркома.

Общи правила

 • Винаги изчаквайте в превозното средство и не се разхождайте пред или на територията на обекта!

 • Тютюнопушенето е абсолютно забранено, дори в камионите, дори пред бариерите на входа!

 • Отваряйте брезентите и вратите само на местата за товарене и разтоварване!

 • Пътищата за обществен достъп „Mainleite“ и „Steinbruch“ не са паркинг!

Правила за регистриране

Винаги изключвайте двигателя при кантара!
Натиснете маркирания бутон „веднъж“ на интеркома!
Номер на товарене при поискване (на немски или английски език)
Вземете със себе си билета за товарене или разтоварване!
Напускайте кантара едва след като получите инструкции за това и се придвижете към пункта за товарене и разтоварване!

Общи правила за двора

 • Правилата за движение по пътищата важат на цялата територия на завода!

 • Спазвайте максимална скорост от 10 км/ч!

 • Абсолютна забрана за пушене – дори в камионите!

 • Носете предпазни средства -> светлоотразителна жилетка и затворени защитни обувки!

 • Внимавайте за движението на двора -> мотокари, колесни товарачи, пешеходци!

 • Останете седнали в превозното средство по време на чакането и товаренето!

 • Не се разхождайте на територията на завода!

 • Спазвайте указателните табели, както и пътните платна и пешеходните пътеки!

 • Шофирането с отворени врати е забранено на територията на завода!

 • След натоварване (също и при товари на бали) вратите и брезентите трябва да бъдат затворени, преди да напуснете товарната площадка!

 • Правилата за движение по пътищата важат на цялата територия на завода!

 • Спазвайте максимална скорост от 10 км/ч!

 • Абсолютна забрана за пушене – дори в камионите!

 • Носете предпазни средства -> светлоотразителна жилетка и затворени защитни обувки!

 • Внимавайте за движението на двора -> мотокари, колесни товарачи, пешеходци!

 • Останете седнали в превозното средство по време на чакането и товаренето!

 • Не се разхождайте на територията на завода!

 • Спазвайте указателните табели, както и пътните платна и пешеходните пътеки!

 • Шофирането с отворени врати е забранено на територията на завода!

 • След натоварване (също и при товари на бали) вратите и брезентите трябва да бъдат затворени, преди да напуснете товарната площадка!

Правила за товарене и разтоварване

Правила за товарене „Tautliner“
Правила за разтоварване „Подвижен под“
Правила за разтоварване „Влак за контейнери“