Правила за товарене „Tautliner“

  • Паркирайте камиона в определената зона за товарене!

  • Подгответе ремъците за закрепване (фиг. 1)!

  • Останете седнали в автомобила по време на товарене!

  • Монтирайте лентови сапани (фиг. 2)!

обратно