Правила за разтоварване „Подвижен под“

  • Чакайте на кантара в камиона, докато шофьорът на колесния товарач даде сигнал!

  • Следвайте инструкциите на шофьора на колесния товарач и влезте в зоната за разтоварване einfahren!

  • Останете седнали в превозното средство по време на разтоварването!

  • След процеса на разтоварване застанете директно (около 1-2 м) пред разтоварената стока, почистете товарната зона, ако е необходимо, и затворете вратите – не шофирайте на площадката с отворени врати!

  • След процеса на разтоварване незабавно следвайте знаците за изход до кантара на изхода !

обратно