Pravidla příjezdu

Průbĕh

 1. V čekacím jízdním pruhu se jednoduše zařaďte za řidiče před vámi – vyhněte se zbytečným mezerám.
 2. Poté plynule popojíždějte, resp. najeďte do příslušného jízdního pruhu
  = Dodání
  = Vyzvednutí
 3. Vyčkejte, dokud se neotevře závora, a najeďte na váhu .
 4. Vypněte motor a mějte připravené číslo nakládky, resp. vykládky u interkomu.

Obecná pravidla

 • Vždy čekejte ve vozidle a nepohybujte se před areálem ani v něm!

 • Absolutní zákaz kouření, a to i v kamionech už před vjezdovými závorami!

 • Plachty a dveře otevírejte zásadně až na místech nakládky a vykládky!

 • Veřejné příjezdové cesty „Mainleite“ ani „Steinbruch“ nejsou určeny k parkování!

Pravidla přihlášení

Na váze vždy vypněte motor!
U interkomu „jednou“ stiskněte označené tlačítko!
Na vyžádání uveďte číslo nakládky (německy nebo anglicky)
Vezměte si s sebou nákladní list!
Váhu opusťte pouze po pokynu a dojeďte na místo nakládky nebo vykládky!

Všeobecná pravidla areálu

 • V celém areálu podniku platí obecná pravidla zákona o provozu na pozemních komunikacích!

 • Dodržujte nejvyšší rychlost 10 km/h!

 • Absolutní zákaz kouření – a to i v kamionu!

 • Používejte osobní ochranné prostředky -> Výstražná vesta a uzavřená bezpečnostní obuv!

 • Dávejte pozor na provoz v areálu -> vysokozdvižné vozíky, kolové nakladače, chodci!

 • Během čekání a nakládky zůstaňte sedět ve vozidle!

 • Nepohybujte se po areálu podniku!

 • Dávejte pozor na značky a příjezdové cesty a chodníky!

 • V areálu podniku je zakázána jízda s otevřenými dveřmi!

 • Po naložení (i balíkovaným zbožím) je nutné před opuštěním místa nakládky zavřít dveře a plachty!

 • V celém areálu podniku platí obecná pravidla zákona o provozu na pozemních komunikacích!

 • Dodržujte nejvyšší rychlost 10 km/h!

 • Absolutní zákaz kouření – a to i v kamionu!

 • Používejte osobní ochranné prostředky -> Výstražná vesta a uzavřená bezpečnostní obuv!

 • Dávejte pozor na provoz v areálu -> vysokozdvižné vozíky, kolové nakladače, chodci!

 • Během čekání a nakládky zůstaňte sedět ve vozidle!

 • Nepohybujte se po areálu podniku!

 • Dávejte pozor na značky a příjezdové cesty a chodníky!

 • V areálu podniku je zakázána jízda s otevřenými dveřmi!

 • Po naložení (i balíkovaným zbožím) je nutné před opuštěním místa nakládky zavřít dveře a plachty!

Pravidla načítání a vykládání

Pravidla nakládání návěsu s posuvnými plachtami „Tautliner“
Pravidla vykládání „Návěsy s posuvnou podlahou“
Pravidla vykládky „Kontejnerové soupravy“