Pravidla vykládky „Kontejnerové soupravy“

  • Na váze čekejte ve vozidle, dokud vám nedá znamení řidič kolového nakladače!

  • Zajeďte do prostoru pro přepojování přívěsů a najeďte rovně na jedno ze dvou překladišť, neparkujte napříč!

  • Na pokyn řidiče kolového nakladače zajeďte do zóny vykládání a teprve tam otevřete síť.

  • Vyklopte kontejner za kabinou ve vykládací zóně a prázdný kontejner postavte před oj vlastního přívěsu!

  • Vyklopte kontejner na přívěsu ve vykládací zóně . Plné kontejnery se v areálu podniku odstavovat nesmí –> poškození asfaltu!

  • Po dokončení vykládání zůstaňte stát přímo (asi 1–2 m) před vyloženým materiálem, v případě potřeby zameťte ložnou plochu a zavřete dveře!

  • Po spojení přívěsů neprodleně odjeďte z místa přepojování a řiďte se značkami pro výjezd k výstupní váze !

Zadní