Правила за разтоварване „Влак за контейнери“

  • Чакайте на кантара в камиона, докато шофьорът на колесния товарач даде сигнал!

  • Влезте в зоната за прехвърляне и карайте само направо в едно от двете места за прехвърляне, не паркирайте по диагонал!

  • По указание на водача на колесния товарач влезте в зоната за разтоварване и отворете мрежата само там!

  • Наклонете вагона в зоната за разтоварване и поставете празния контейнер пред теглича на собственото си ремарке!

  • Наклонете контейнера на ремаркето в зоната за разтоварване . Пълните контейнери не трябва да се паркират на територията на завода -> щети от катран!

  • След разтоварване спрете непосредствено (на около 1-2 метра) пред разтоварената стока, почистете товарната площ, ако е необходимо, и затворете вратите!

  • След скачването, незабавно се отдалечете от зоната за прехвърляне и следвайте табелите за изход до кантара на изхода !

обратно