Zasady rozładunku „podłoga wysuwana”

  • Na wadze czekać w ciężarówce, aż operator ładowarki da sygnał!

  • Postępować zgodnie z instrukcjami operatora ładowarki i wjechać do strefy rozładunku !

  • Podczas rozładunku pozostać w pojeździe!

  • Po rozładowaniu pozostać bezpośrednio przed rozładowanym towarem (ok. 1–2 m), w razie potrzeby odwrócić powierzchnię ładunkową i zamknąć drzwi – nie jechać z otwartymi drzwiami po terenie!

  • Po rozładowaniu natychmiast kierować się znakami wyjazdu do wagi wyjazdowej !

Z powrotem