Zasady rozładunku „kontenerowiec”

  • Na wadze czekać w ciężarówce, aż operator ładowarki da sygnał!

  • Wjechać do strefy wymiany naczep i wjechać prosto na jeden z dwóch placów wymiany naczep, nie parkować w poprzek!

  • Na polecenie operatora ładowarki wjechać do strefy rozładunku i dopiero wtedy otworzyć siatkę!

  • Przechylić wózek maszynowy w strefie rozładunku i umieścić pusty kontener przed dyszlem własnej naczepy!

  • Przechylić kontener naczepy w strefie rozładunku . Na terenie zakładu nie wolno zostawiać pełnych kontenerów -> powodują uszkodzenia warstwy asfaltu!

  • Po rozładowaniu stanąć bezpośrednio przed rozładowanym towarem (ok. 1–2 m), w razie potrzeby odwrócić powierzchnię ładunkową i zamknąć drzwi!

  • Po zawiązaniu natychmiast opuścić plac wymiany naczep i kierować się znakami wyjazdu do wagi wyjazdowej e !

Z powrotem