Zasady załadunku „Tautliner”

  • Stanąć ciężarówką w wyznaczonym miejscu!

  • Przygotować pasy mocujące (zdjęcie 1)!

  • Podczas załadunku pozostać w pojeździe!

  • Zastosować mocowanie z użyciem odciągów przepasujących ładunek od góry (zdjęcie 2)!

Z powrotem